Drukuj
Szczegóły: | Odsłony: 100

Głównym celem klasy społecznej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest kształcenie i wychowanie młodzieży służące rozwojowi odpowiedzialnego, demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, podnoszeniu kultury społeczeństwa, realizacji polityki społecznej, promowaniu kultury europejskiej i narodowej oraz ochronie środowiska i klimatu. W związku z tym w ramach tego profilu duży nacisk stawia się na przekazanie wiedzy potrzebnej do zrozumienia współczesnych zależności i procesów kształtujących globalne społeczności oraz aktywnego uczestniczenia w mechanizmach budowania i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, światopogląd, wykształcenie, przekonania religijne, czy inne cechy mogące stanowić podstawę dyskryminacji społecznej. Taka interdyscyplinarna forma edukacji ma na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania problematyką stanowiącą wyzwania XXI wieku - a co za tym idzie - chęci dalszego kształcenia w ramach różnych kierunków studiów reprezentujących nauki społeczne, takich jak: prawo, administracja, psychologia, ekonomia i finanse, zarządzanie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo, komunikacja społeczna i media, politologia, socjologia, pedagogika i inne.


Uczniowie tej klasy są finalistami i laureatami Olimpiady Wiedzy o Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Reprezentują także młodzież łódzką w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki