Drukuj
Szczegóły: | Odsłony: 400

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły wniosek
o przyjęcie do Liceum oraz jego uzupełnienie o świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty należy przesyłać drogą elektroniczną:


Wniosek o przyjęcie:

Należy złożyć w systemie naboru elektronicznego lodzkie.edu.com.pl podpisując go za pomocą profilu zaufanego. W przypadku braku takiej możliwości należy wydrukować z systemu i podpisać dokument, następnie zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie jedynie strony zawierającej podpis oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel (np.: 34567 Kowalski Jan 00165498).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan wniosku w pliku o wielkości do 2MB.

 

Adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. służy wyłącznie do przesyłania wniosków, kopii świadectw oraz wyników egzaminu gimnazjalnego. W razie pytań prosimy o kierowanie ich na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski należy składać od 15 czerwca tylko w szkole z pierwszej preferencji. Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili.


Kopia świadectwa:

Przed przesłaniem kopii świadectwa należy bezwzględnie wprowadzić oceny i osiągnięcia do systemu naboru lodzkie.edu.com.pl (Jeśli te dane nie zostały wprowadzone przez szkołę podstawową). Tylko wnioski z poprawnie wprowadzonymi danymi do systemu będą brały udział w rekrutacji.

UWAGA:Prosimy o bardzo uważne wprowadzenie danych i kilkukrotne sprawdzenie, czy wszystkie dane w postaci ocen i osiągnięć zgadzają się ze świadectwem. W ostatnim etapie, po dostarczeniu oryginału świadectwa, w przypadku błędu lub  niezgodności z tym świadectwem, kandydat może zostać usunięty z listy i tym samym nie dostać się do żadnej ze wskazanych szkół. Wprowadzone osiągnięcia do systemu muszą być wpisane na świadectwie, prosimy o nieprzysyłanie żadnych dodatkowych dyplomów, zaświadczeń itp. Osiągnięcia, które nie zostały wpisane na świadectwie nie mogą pojawić się w systemie rekrutacji.

 

Świadectwo należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie dwóch stron oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel – świadectwo(np.: 31567 Kowalski Jan 00165498 - świadectwo).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan świadectwa w pliku o wielkości do 2MB.

 

Kopie świadectw należy przesyłać od 26 czerwca. Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili i przesłanie dokumentów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wnioski wraz z otrzymanym świadectwem będą rozpatrywane w kolejności ich zgłoszeń. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaakceptowanie wniosków i osiągnięć oraz niezgłaszanie zapytań w tej kwestii.


Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Zaświadczenie należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel – egzamin(np.: 31567 Kowalski Jan 00165498 - egzamin).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan zaświadczenia w pliku o wielkości do 2MB.

 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu należy przesyłać od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 1500Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili.


 

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości przesłania wniosku oraz wymaganych uzupełnień należy je dostarczyć do sekretariatu Liceum. Sekretariat będzie czynny w sprawach złożenia wniosku i uzupełnienia świadectw w dniu 30 czerwca (wtorek) oraz 7 lipca (wtorek) w godzinach: 10.00 -12.00, a w sprawach uzupełnienia wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 sierpnia (poniedziałek) w godzinach: 10.00 -12.00.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych w postaci przedłożenia oryginałów w/w dokumentów odbywać się będzie w dniach:13 -18 sierpnia, w godzinach 9.00 -15.00. W tym również terminie prosimy o składanie wszelkich innych dokumentów uzupełniających (zaświadczenia, oświadczenia itp.)