Drukuj
Szczegóły: | Odsłony: 562

Informujemy, iż przed dostarczeniem kopii świadectwa oraz wyników egzaminów należy bezwzględnie wprowadzić oceny i wyniki do systemu naboru lodzkie.edu.com.pl. Tylko wnioski z poprawnie wprowadzonymi danymi do systemu będą brały udział w rekrutacji.

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych i weryfikowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 113 / 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Zarządzeniu Nr 29 / 2019. Tylko osiągnięcia wypisane na świadectwie mogą zostać wprowadzone do systemu i tylko takie będą uwzględniane.