Dla rodziców

I SEMESTR

3 września 2018r. – 11 stycznia 2019r.

5 września 2018r. - spotkanie informacyjne klas I-ch;

26 września 2018 r. - spotkanie informacyjne klas II-ch i III-ch i spotkania klasowe – kl. I-ch;

7 listopada 2018r. - spotkania klasowe – konsultacje;

5 grudnia 2018r. – inf. o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem – propozycje programów naprawczych;

9 stycznia 2019r. – informacja o wynikach nauczania za I semestr, informacja o wyborach maturalnych w klasach III-ch.

 

II SEMESTR 

Klasy III

14 stycznia 2019r.- 26 kwietnia 2019r.

20 marca 2019r.- osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze; w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem – propozycje programów naprawczych;

 

Klasy I-e i II-ie

14 stycznia 2019r.- 19 czerwca 2019r.

20 marca 2019r. - spotkania klasowe – konsultacje;

15 maja 2019r. - inf. o wynikach dydaktyczno-wychowawczych, w tym zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem – propozycje programów naprawczych;

 

Podczas planowanych spotkań jest możliwość konsultacji rodziców z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów (w tym z inicjatywy nauczycieli).

Powyższy terminarz nie wyklucza możliwości zwołania spotkania „w razie potrzeby” zarówno z inicjatywy rodziców jak i PLOUŁ.

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podst. art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego)

3.

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szk.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szk.)

5.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich (programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych)

26 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego)

6.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

6-25 maja 2019 r. część ustna, termin główny

6-23 maja 2019 r. cz. pisemna

Szczegółowy harmonogram zawiera Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku ( zamieszczony na stronach internetowych CKE/OKE)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 (22) czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego )

8.

Ferie letnie

19 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS
w sprawie organizacji roku szkolnego )

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w r. szk. 2018/19

  • 2 listopada 2018 r. (Zaduszki: piątek po – Wszystkich Świętych);
  • 2 stycznia 2019 (środa po Nowym Roku)
  • 2 maja 2018 (czwartek przed 3 Maja)
  • 6, 7 i 8 maja 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa: pierwszy, drugi i trzeci dzień matur) – w tych dniach planowane są obowiązkowe matury próbne z j. polskiego i matematyki dla klas 1-ch i 2-ch);

 

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz przepisy wydane na podst. art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Ranking PERSPEKTYWY 2019

PLO UŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2019”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476