Informacje o terminach i sposobie przeprowadzania rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w formie > PREZENTACJI <

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminy rekrutacji reguluje ZARZĄDZENIE Nr 41 / 2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka łacińskiego, języka angielskiego oraz historii* lub geografii* (jeden przedmiot do wyboru)*

W klasie nauk humanistycznych 1a proponujemy zintegrowaną, holistyczną edukację młodych humanistów. Nacisk zostanie położony na kształcenie językowe, stąd wiodące przedmioty: język polski - rozszerzony, język angielski - rozszerzony, język francuski lub język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) oraz język łaciński z elementami kultury antycznej - rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać jeden z dwóch przedmiotów: historię albo geografię. Jako przedmioty uzupełniające realizowane będą podstawy filozofii oraz podstawy prawa (przez 1 rok).

Główne cele realizowane w klasie humanistycznej:

 • bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych
 • bardzo dobra znajomość literatury polskiej i obcej, kultur dawnych i współczesnych
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, współpraca z wydziałami humanistycznymi i wykładowcami UŁ
 • wsparcie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań humanistycznych
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Języka Angielskiego czy Olimpiadzie Filozoficznej - indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym kierunku, zgodnie z zainteresowaniami humanistycznymi (także do studiów na uczelniach zagranicznych)

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiegojęzyka angielskiego oraz historii*, geografii*, wos* (dwa przedmioty do wyboru)*

Ofertę klasy nauk społecznych 1b adresujemy do uczniów zainteresowanych poznawaniem współczesnego świata, którzy planują studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, nauki społeczne, geografia czy ekonomia. Oferujemy jako wiodące przedmioty: język polski – rozszerzony, język angielski – rozszerzony. Równolegle w zakresie rozszerzonym uczeń może po klasie pierwszej wybrać dwa z trzech przedmiotów: historię, wos lub geografię.

Uczniom tej klasy zapewniamy:

 • autorskie programy nauczania wos-u, geografii oraz języka angielskiego
 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym
 • ciekawe formy zajęć - warsztaty, debaty, zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzone przez pracowników uczelni
 • udział w konferencjach naukowych UŁ i wydarzeniach kulturalnych
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i wymianie młodzieży (Belgia, Hiszpania)
 • indywidualne przygotowanie wybitnie zdolnych uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach, m.in. w: Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie o Integracji Europejskiej czy Olimpiadzie Języka Angielskiego
 • indywidualna opieka nad stypendystami Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego, fizyki, informatyki.

Doskonała propozycja dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi. Nasze liceum nie bez powodu, już od ośmiu lat współorganizuje konkurs Matematyka Moja Pasja. Postrzegamy matematykę jako piękną i fascynującą dziedzinę. Naszym entuzjazmem chcemy zarazić uczniów, dlatego wierzymy, że uczęszczanie do tej klasy umożliwi realizację pasji oraz pogłębienie zainteresowań w kierunku matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych. W naszej szkole prowadzimy specjalistyczne koła matematyczne, dajemy możliwość uczestnictwa w obozach matematycznych.

W klasie nauk ścisłych wiodącym przedmiotem będzie matematyka, od początku klasy pierwszej nauczana w zakresie rozszerzonym. Nasze liceum jest częścią Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego wspólnie z innymi wykładowcami Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ chcemy pracować z utalentowaną młodzieżą, która zechce poznawać tajniki królowej nauk.

Rozszerzony program nauczania będzie realizowany także z fizyki i informatyki od początku klasy 2. Główne założenia tej klasy:

 • przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów nauczanych w tym zakresie,
 • przygotowanie do podjęcia studiów wymagających dobrej i bardzo dobrej znajomości matematyki, a także fizyki i informatyki,
 • położenie dużego nacisku na przygotowanie wybitnych uczniów do udziału w Olimpiadzie Matematycznej oraz w innych prestiżowych konkursach matematycznych.

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego, chemii, biologii.

Klasa chemii i nauk o życiu 1d w zakresie nauk o życiu objęta jest opieką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów korzystamy z oferty dydaktycznej i naukowej UM, m. in. poprzez: udział w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów z zakresu wiedzy o życiu, udostępnienie środków i materiałów dydaktycznych. U nas zaopiekują się Tobą pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziałów Biologii, Chemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na ich wykładach poznasz zagadnienia związane z profilem klasy.

Wiemy, że współczesny człowiek nie może funkcjonować bez umiejętności władania językami obcymi. Dajemy Ci możliwość uczenia się języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym oraz języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym lub niezaawansowanym.

Jako przedmiot uzupełniający oferujemy także zajęcia z historii i filozofii medycyny. Jeżeli myślałaś/myślałeś o tym, żeby zostać lekarzem; chciałbyś prowadzić aptekę lub leczyć zwierzęta; lubisz eksperymenty chemiczne albo doświadczenia z użyciem mikroskopu; chcesz podejmować wyzwania związane z ekologią i ochroną środowiska - w tej klasie biologia i chemia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

z rozszerzonym programem nauczania matematykijęzyka angielskiego oraz chemii*, biologii*, geografii* (dwa przedmioty do wyboru)*

Klasa przyrodnicza 1e w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów korzysta z oferty dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Medycznego, m. in. poprzez: udział w wykładach, seminariach, zajęciach laboratoryjnych, pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów z zakresu wiedzy o życiu, udostępnienie środków i materiałów dydaktycznych. U nas zaopiekują się Tobą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziałów Biologii, Chemii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Na ich wykładach poznasz zagadnienia związane z profilem klasy.

Wiemy, że współczesny człowiek nie może funkcjonować bez umiejętności władania językami obcymi. Dajemy Ci możliwość uczenia się języka angielskiego w wymiarze rozszerzonym oraz języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie zaawansowanym lub niezaawansowanym.

Jako przedmiot uzupełniający oferujemy także zajęcia z historii i filozofii medycyny. Jeżeli myślałaś/myślałeś o tym, żeby zostać lekarzem; chciałbyś prowadzić aptekę lub leczyć zwierzęta; lubisz eksperymenty chemiczne albo doświadczenia z użyciem mikroskopu; chcesz podejmować wyzwania związane z ekologią i ochroną środowiska - w tej klasie biologia, chemia i geografia nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Możesz być pewny, że na wymarzony kierunek studiów dostaniesz się bez problemu.

 

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

 

We wszystkich oddziałach jako drugi język nowożytny - język francuski albo język niemiecki (do wyboru).

 

Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski, fizyka

1D - język polski, matematyka, język angielski, chemia/biologia (do wyboru).

1E - język polski, matematyka, język angielski, chemia/biologia/geografia (do wyboru).

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476