Pedagog
mgr Marzena Borkowska (klasy I po gimnazjum, klasy II i III)
tel. 883 872 907
Dyżur tel. pn.-pt. godz.10.00-12.00; 15.00-17.00 lub za pośrednictwem Librus

 

Pedagog
mgr. Justyna Przygrodzka (klasy I po podstawówce)
tel. 518 815 640
Dyżur tel. pn.-pt. godz.10.00-12.00 lub za pośrednictwem Librus

 


MIEJSCA UDZIELAJĄCE POMOCY I WSPARCIA

• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY
Al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 (Pałac Młodzieży, II Piętro), 94-050 Łódź
telefon:533 575 353, 42 688 16 68, 42 688 15 39
Oferta:
 warsztaty wspierające rozwój uczniów,
 doradztwo edukacyjno – zawodowe,
 pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 konsultacje i porady,
 terapia (indywidualna, rodzinna, grupowa),
 zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze,
 mediacje rodzinne,
 coaching rodzicielski,
 wydawanie orzeczeń i opinii
• CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
telefon: 42 682 20 22, 42 684 14 60
Oferta:
 pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji problemowej, w szczególności spowodowanej
 używaniem i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
 przemocą,
 trudnościami wychowawczymi,
 rozpadem rodziny (poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne)
• STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOTERAPII
ul. Franciszkańska 85, 91-838
Łódź telefon: 42 640 65 91
Oferta:
 porady rodzinne, psychologiczne, socjalne, pielęgniarskie,
 udziela porad i informacji w ramach telefonu zaufania dla rodzin w sytuacji kryzysowej
• MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO
ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź
telefon:42 676 16 61
Oferta:
 program pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 porady i leczenie, terapia,
 psychoedukacja,
 promocja zdrowia.
• STOWARZYSZENIE MONAR, PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź
telefon: 42 646 40 12, 42 645 98 32, 884 882 558
Oferta:
 kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, leków komputera i innych urządzeń multimedialnych, zakupów, hazardu
 (porady i konsultacje, diagnoza problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy, w tym oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii stacjonarnej,
 psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich,
 interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych,
 grupa wsparcia.
• PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI PROM
ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
telefon: 42 630 03 73
Oferta:
 Działania:
 informacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne dla młodzieży w wieku 13-18 lat w zakresie zaburzeń zachowania (agresja, przemoc, nadużywanie internetu, gry on-line, hazard itp.)
 oraz używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki itp).
 Programowi towarzyszą grupy wsparcia, edukacje i konsultacje dla rodziców oraz sesje rodzinne
• TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U"
ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 42 632 50 69
Oferta:
 Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
 poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych i uzależnionych),
 psychoterapia,
 konsultacje lekarskie.
• PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
Telefon: 42 652 92 14 , 42 7155 819
Oferta:
 bezpłatne świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin w zakresie:
 zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 zaburzeń psychotycznych
 zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 zaburzeń lękowych
 zespołu nadpobudliwości ruchowej (np.ADHD)
 zaburzeń zachowania i emocji
 całościowych zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, zespół Aspergera)
 zaburzeń emocjonalnych
 trudności w uczeniu się
 zaburzeń rozwoju psychicznego ( psychologicznego)
 występowania moczenia nocnego, zanieczyszczania się
 zaburzeń snu

• TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
ul. Kościuszki 48, 90-514 Łódź
telefon: 42 632 78 43
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-20.00
Oferta :
 konsultacje dla pacjentów i ich rodzin, prowadzone przez lekarzy specjalistów psychiatrów, terapeutów,
 kierowanie pacjentów na leczenie detoksykacyjne,
 terapia indywidualna, w tym wstępna psychoterapia motywująca do leczenia,
 terapia rodzinna,
 interwencja kryzysowa,
 doradztwo zawodowe i szkolne,
 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (konsultacje),
 porady telefoniczne,
 poradnictwo dla rodzin w sprawach związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
• FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM „DOMINIK”
ul. Zielona 13, 90-601 Łódź
telefon: 42 639 28 85
Oferta:
 pomoc psychologiczna,
 konsultacje pedagogiczne,
 interwencja kryzysowa.
 w zakresie: odbudowywania właściwych relacji w rodzinie, radzenia sobie z problemami uzależnienia i współuzależnienia, psychomanipulacji i grup o charakterze destrukcyjnym
• FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA „ERKA”
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16b/3, 91-438 Łódź
telefon: 602 737 666
Oferta:
 wsparcie dla osób w rozwiązywaniu problemów związanych z
 przemocą rodzinną lub rówieśniczą,
 alkoholizmem osób bliskich (DDA)
 bądź gdy sami oceniają swoje zachowania jako problemowe (związane z nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków lub z innymi zachowaniami kompulsywnymi - internet, hazard, samookaleczenia itp.)
• FUNDACJA UWOLNIENIE
ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
telefon: 42 640 62 40, 42 633 93 36
Oferta:
 udzielanie pomocy osobom uzależnionym, bezrobotnym, niepełnosprawnym
osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym.

• KLINIKA PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
telefon: 42 675 77 16
Oferta:
 oddział przyjmuje osoby między 13 a 18 rokiem życia, które wymagają obserwacji i diagnozy stanu psychicznego, z powodu zakłócającej życie zmiany funkcjonowania w domu, szkole, wśród rówieśników oraz te, które wymagają leczenia z powodu już zdiagnozowanych

DOPALACZE - gdzie szukać pomocy?
TELEFONY ZAUFANIA

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 060 800 Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej
800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
116 123 Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
800 70 22 22 Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 108 108 Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
800 080 222 Fundacja Itaka całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów.


Pod bezpłatny numer telefonu może zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

COVID- 19
PORADNIE PPP


Od 30 marca 2020 łódzkie poradnie uruchomiły infolinię dla rodziców, dzieci, młodzieży.
Rodzic będzie mógł otrzymać telefoniczne porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji (brak kontaktów z rówieśnikami).
Podczas dyżurów telefonicznych będzie można tez porozmawiać o lękach związanych z epidemią.
Na stronach internetowych każdej poradni można zaleźć szczegółowe informacje

1 PPP nr 1 Jolanta Gajewska-Banasiak od 8 do 16 42 651-49-72 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 PPP nr 2 Joanna Szerszenowicz-Jabłońska od 8 do 18 694-230-492 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3 PPP nr 3 Marek Kubiak od 8 do 18
793-817-999 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 PPP nr 4 Agnieszka Bielawska-Adamczyk od 8 do 18 530- 622-874 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 PPP nr 5 Barbara Łaska od 8 do 18 786-084-884 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 PPPnr 6 Katarzyna Bulewicz od 8 do 18 511-950-832 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 PPP dla Młodzieży Dariusz Nowak od 8 do 18 533-575-353 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8 SPPPDZidDzWR .... Agnieszka Nowak od 8 do 18 789-385-791 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9 SPWRiT Elżbieta Wieszczak od 8 do 20 538-359-606 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PLACÓWKI I ORGANIZACJE, KTÓRE OFERUJĄ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PRZEZ TELEFON:

Fundacja Vis Salutis
Jeśli jesteś osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub zwyczajnie boisz się i potrzebujesz z kimś porozmawiać, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z psychologami i psychoterapeutami.
Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta.
https://liblink.pl/9rGWsZhGoP

https://liblink.pl/45t3Hici9q
Łodzianie, którzy silnie przeżywają sytuację stresową związaną z panującą epidemią koronawirusa, przymusową izolacją, a nawet kwarantanną mogą szukać pomocy, wsparcia psychologicznego dzwoniąc na miejską infolinię, którą obsługuje Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.
Od godz. 6:00 do 20:00 działa numer telefonu 42 630 11 02, a po godz. 20:00, numer 42 19 288.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My,
Drodzy Beneficjenci, Sympatycy Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, nasze Stowarzyszenie uruchamia dla Was bezpłatne porady psychologiczne.
Porady świadczymy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, wystarczy napisać do nas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (osoby mieszkające na terenie m. Łódź) w celu umówienia terminu.


Szpital im. M. Kopernika w Łodzi
Informujemy, że cały nasz Zespół Psychologów jest w pełnej gotowości do telefonicznego udzielania
wsparcia i pomocy psychologicznej dla personelu i wszystkich naszych Pacjentów (także ambulatoryjnych).
Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń
Jesteśmy dla Was pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
42 689 5775
42 689 5774
42 689 5769
518 718 807
506 585 113
W sytuacjach szczególnych dzwońcie do Koordynatora Zespołu Psychologów (509 022 542).

Polski Instytut Ericksonowski
będzie online świadczyć pomoc psychoterapeutyczną dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników laboratoriów medycznych.
PIE proponuje bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną online - telefoniczną lub przez Skypea
- dla pracowników służby zdrowia, m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,
położnych oraz pracowników laboratoriów medycznych. Wsparcia udzielają terapeuci,nauczyciele psychoterapii oraz osoby, które przez wiele lat szkoliły się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Aby umówić się na rozmowę, wystarczy wysłać wiadomość sms do terapeuty.
Kontakt do terapeutów na
https://liblink.pl/tKC62aLHNG

Wojska Obrony Terytorialnej
Od 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.
Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: Wsparcie Psychologiczne WOT.
Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie - żołnierze OT
oraz pracownicy wojska.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 19.00
(42) 71 55 737 ( dorośli)
(42) 71 55 738 ( dzieci)

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży- Samorząd Województwa Łódzkiego
726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze


Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.
Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:
– Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)
– Dokonywanie samouszkodzeń
– Myśli, plany i zamachy samobójcze
– Konflikty i nieporozumienia
– Straty, w tym rozstania i żałoba
– Kryzysy wieku adolescencji.
Telefon działać będzie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

 

Publikacje specjalistów na stronie Poradni dla Młodzieży

 

Zachęcam do zapoznania się z publikacjami specjalistów z Poradni dla Młodzieży na stronie https://pppdm.edu.lodz.pl/.

Wśród poruszanych tematów są między innymi:
Jak przetrwać czas odosobnienia by zachować równowagę psychofizyczną – prezentacja
Jak dbać o zdrowie fizyczne i emocjonalne oraz radzić sobie ze stresem w czasie epidemii koronawirusa, izolacji społecznej i nauki zdalnej
Stres, samopoczucie, problemy i obawy młodzieży oraz sposoby radzenia sobie w czasie pandemii koronawirusa
Jak radzić sobie ze stresem i dbać o swoje zdrowie psychiczne w okresie epidemii
„JAK SOBIE RADZIĆ Z LĘKIEM – WSKAZÓWKI NIE TYLKO NA CZAS PANDEMII”
Jak podejmować decyzje zawodowe – prezentacja
Rynek pracy – dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna – prezentacja

 

 

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2020

PLO UŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2020”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476