Poniżej tabele z wykazem wszystkich podręczników do poszczególnych klas:

 

Wykaz podręczników dla klasy:       I a (nauk humanistycznych) w roku szk. 2016/17

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski (rozsz.)

dr Monika Kaźmierczak

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz,
M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1. Lustra świata. Część 2

WSiP

704/1/2014;

541/2/2012;

j. angielski

K.Stawińska/M.Jaworska

Podręczniki będą wybrane we wrześniu po ocenie stopnia zaawansowania uczniów

 

 

j.francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile A1. Podręcznik i ćwiczenia.

DIDIER

588/1/2012;

j. łaciński

mgr Iwona Kolęda

Jaworska, S. Wilczyński, E. Pobiedzińska

Porta Latina Nova.

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń (na 3-lata nauki)

PWN

416/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Sawicka-Gralak

Wybór podręcznika po zdiagnozowaniu umiejętności uczniów we wrześniu

 

 

Historia

mgr Jan Pajor

R. Dolecki, K. Gutowski,
J. Smoleński

Po prostu Historia. Zakres podstawowy.

WSiP

558/2012/2014;

Podstawy Przeds.

mgr Marianna Bugdał

K. Garbacik, M. Żmiejko

Przedsiębiorczość na czasie. Zakres podstawowy.

PWN/Nowa Era

427/2012;

Geografia

dr Maria Adamczewska

J. Kop, M. Kucharska, E.Szkurłat

Tylko geografia. Zakres podstawowy + zeszyt ćwiczeń.

PWN

363/2011;

Biologia

dr Zbigniew Kaczkowski

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski

Biologia na czasie. Zakres podstawowy.

/bez kart pracy ucznia/

Nowa Era

450/2012/2015;

Chemia

dr Aleksandra Szcześniak

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia - zakres podstawowy.

Nowa Era

438/2012/2015;

Fizyka

 

M. Fijałkowska red.

Świat fizyki. Poziom podstawowy.

ZamKor/WSiP

394/2011/2015;

Matematyka

dr Monika Fabijańczyk

M.Antek, K. Belka, P. Grabowski

M.i E. Kuczab, E. Świda

Prosto do matury 1. Zakres podstawowy.

Matematyka. Zbiór zadań. Klasa1 Zakres podstawowy

Nowa Era

Pazdro

508/1/2012/2015;

Informatyka

mgr Katarzyna Jankowska

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu.

WSiP

516/2012/2014;

Religia

J. Szpet, D. Jachowiak

Moje miejsce w Kościele.

Wyd.św.Wojciecha

AZ-41-01/10;

Etyka

dr Wojciech Robaczyński

Program autorski bez podręcznika.

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:     I b  (nauk społecznych)  w roku szk. 2016/17

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski (rozsz.)

mgr Agata Kubiak

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Część 1 Starożytność-średniowiecze; Cz.2 Renesans-oświecenie.  Zakres pods. i rozszerzony.

WSiP

704/1/2014;

704/2/2015;

j. angielski

M.Jaworska/K.Stawińska

W zależności od stopnia zaawansowania - podręcznik będzie wybrany we wrześniu

 

 

j.francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile A1. Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki mgr Monika Sawicka-Gralak

Wybór podręcznika po zdiagnozowaniu umiejętności uczniów we wrześniu

 

 

Wiedza o kulturze

mgr Agata Kubiak

Monika Bokiniec i in.

Spotkania z kulturą.

Nowa Era

449/2012;

Historia

mgr Mirosław Kaczmarek

R. Dolecki, K. Gutowski,

J. Smoleński

Po prostu Historia. Zakres podstawowy.

WSiP

558/2012/2015;

WOS

dr Hubert Horbaczewski

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Podręcznik do WOS dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

505/2012/2015;

Podstawy Przeds.

mgr Marianna Bugdał

K. Garbacik, M. Żmiejko

Przedsiębiorczość na czasie. Zakres podstawowy.

PWN/Nowa Era

427/2012;

Geografia

dr Maria Adamczewska

J. Kop, M. Kucharska, E.Szkurłat

Tylko geografia. Zakres podstawowy. + zeszyt ćwiczeń.

PWN

363/2011;

Biologia

dr Zbigniew Kaczkowski

E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski

Biologia na czasie. Zakres podstawowy.

/bez kart pracy ucznia/

Nowa Era

450/2012/2015;

Chemia

dr Aleksandra Szcześniak

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia - zakres podstawowy.

Nowa Era

438/2012/2015

Fizyka

M.Fijałkowska  - red.

Świat fizyki. Poziom podstawowy.

Zam. Kor/WSiP

394/2011/2015;

Matematyka

mgr Wanda Człapińska

M.Antek, K.Belka, P.Grabowski

 

M.Kurczab, E.Kuraczab, E.Świda

Prosto do matury 1. Matematyka dla szkół ponadgimnazjalnych– zakres podstaw. + CD-ROM.

Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 1.

Nowa Era

Pazdro

508/1/2012/2015;

Informatyka

mgr Katarzyna Jankowska

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu.

WSiP

516/2012/2014;

Religia

J. Szpet, D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele.

Wyd. św. Wojciecha

AZ-41-01/10

Etyka

dr Wojciech  Robaczyński

Program autorski

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:     I c (nauk ścisłych) w roku szk. 2016/17

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski

mgr Michał Płusa

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1. Lustra świata. Część 2

WSiP

704/1/2014

541/2/2012

j. angielski

A.Wachowska/M.Jaworska

W zależności od stopnia zaawansowania - podręcznik będzie wybrany we wrześniu

 

 

j.francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile A1. Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki mgr M. Kikosicka

Wybór podręcznika po zdiagnozowaniu umiejętności uczniów we wrześniu

 

 

WOK mgr M. Papis

Monika Bokiniec i in.

Spotkania z kulturą

Nowa Era

449/2012

Historia

mgr Robert Przybysz

R. Dolecki, K. Gutowski 
J. Smoleński

Po prostu. Historia

WSiP

558/2012/2014;

WOS

dr Hubert Horbaczewski

Artur Janicki

W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Nowa Era

505/2012/2015;

Podstawy Przeds.

mgr Marianna Bugdał

K. Garbacik, M. Żmiejko

Przedsiębiorczość na czasie. Zakres podstawowy

PWN/No0wa Era

427/2012;

Geografia

dr Maria Adamczewska

J. Kop, M. Kucharska, E.Szkurłat

Tylko geografia. Zakres podstawowy. + zeszyt ćwiczeń

PWN

363/2011;

Biologia

dr Milena Koprowska

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski

Biologia na czasie. Zakres podstawowy.

/bez kart pracy ucznia/

Nowa Era

450/2012/2015;

Chemia

dr Aleksandra Szcześniak

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia - zakres podstawowy.

Nowa Era

438/2012/2015

Fizyka

dr Paweł Barczyński

M. Fijałkowska  - red.

Świat fizyki. Poziom podstawowy.

Zam.Kor.

394/2011

Matematyka (rozsz.)

dr Wioletta Karpińska

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

MATeMAtyka 1. Podręcznik. Poziom podstawowy i rozszerzony.

MATeMAtyka 1. Zbiór zadań. Poziom podstawowy i rozszerzony.

MATeMAtyka 1. Ćwiczenia i zadania

Nowa Era

360/1/2011/2015;

Informatyka

mgr Katarzyna Jankowska

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu.

WSiP

516/2012/2014;

Eduk. dla bezp.

mgr Jarosław Borkowski

B. Boniek, A. Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa.

OPERON

409/2012;

Religia

J. Szpet, D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Wyd.św.Wojc.

AZ-421-01/10

Etyka dr Wojciech Robaczyński

Program autorski

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy: - I d (chemii i nauk o życiu) w roku szkolnym 2016/17

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j.polski

dr Grażyna Bujała

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1. Nowe Lustra świata. Część 2

WSiP

704/1/2014;

704/2/2015;

j. angielski

J. Dąbrowska/A. Maryniak

W zależności od stopnia zaawansowania - podręcznik będzie wybrany we wrześniu.

 

 

j. francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki mgr Monika Kikosicka

Wybór podręcznika po zdiagnozowaniu umiejętności uczniów we wrześniu.

 

 

WOK dr Grażyna Bujała

Monika Bokiniec i in.

Spotkania z kulturą

Nowa Era

449/2012;

Historia

mgr Jan Pajor

R. Dolecki, K. Gutowski,

J. Smoleński

Po prostu Historia. Zakres podstawowy.

WSiP

558/2012/2014;

WOS

dr Hubert Horbaczewski

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Nowa Era

505/2012/2015;

Podstawy Przeds.

mgr Marianna Bugdał

K. Garbacik, M. Żmiejko

Przedsiębiorczość na czasie. Zakres podstawowy.

PWN/Nowa Era

427/2012;

Geografia

dr Maria Adamczewska

J. Kop, M. Kucharska, E.Szkurłat

Tylko geografia. Zakres podstawowy. + zeszyt ćwiczeń.

PWN

363/2011;

Biologia

dr Milena Koprowska

E. Bonar, S. Czachorowski, W. Krzeszowiec-Jeleń

Biologia na czasie. Zakres podstawowy.

/bez kart pracy ucznia/

Nowa Era

450/2012/2015;

Chemia

dr Renata Stanecka-Badura

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

To jest chemia. Zakres podstawowy.

Nowa Era

438/2012/2015;

Fizyka

dr Paweł Barczyński

M. Fijałkowska red.

Świat fizyki. Poziom podstawowy.

Zam.Kor/WSiP

394/2011/2015;

Matematyka (rozszerz.)

mgr Iwona Szczecińska

W. Babiński, L. Chańko,
D. Ponczek

MATeMAtyka 1. Poziom podstawowy i rozszerzony. Zbiór zadań MATeMAtyka 1.

Ćwiczenia i zadania MATeMAtyka 1.

Nowa Era

360/1/2011/2015;

Eduk. dla bezp.

mgr Jarosław Borkowski

B. Boniek, A. Kruczyński,

Ł.Wrycz-Rekowski

Edukacja dla bezpieczeństwa.

OPERON

409/2012

Religia

J. Szpet, D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele.

Wyd.św.Wojciecha

AZ-41-01/10

Etyka dr Wojciech Robaczyński

Program autorski bez podręcznika

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:   II a (humanistyczna) w roku szkolnym 2016/17

Przedmiot/nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski (rozsz.)

dr Michał Płusa

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz,
M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 3 + Lustra Świata  Część 4.

WSiP

704/3/2014;

541/4/2013;

j. angielski

K. Stawińska - inter

M. Jaworska - up

s. Kay, V. Jones

Matura Fokus 3 (kontynuacja)

 

Kontynuacja podręczników

Pearson

672/3/2014/2015;

j.francuski

mgr Madgalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,
A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIRIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr M. Kikosicka

B. Sekulski, N. Drabich

T. Gajownik, C. Serzysko

Infos 2a (I semester) podręcznik z ćwiczeniami

Infos 2b (II semester)

Pearson

451/3/2012/2015;

451/4/2012/2015;

j. łaciński (rozsz.)

mgr Iwona Kolęda

Jaworska, S. Wilczyński, E. Pobiedzińska.

Porta Latina Nova.

PWN

416/2012;

Historia i społeczeństwo (z kl.2b)  mgr R. Przybysz

M. Markowicz, O. Pytlińska i in.

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

WSiP

644/2013/2015;

Historia (rozsz.)

mgr Jan Pajor

P. Żmudzki – cz. 1

M. Kopczyński – cz. 2

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś.

Cz. 1: Star. i Średn., Cz. 2 : Nowożytność

Stentor

656/1/2013;

656/2/2014;

Wiedza o społeczeństwie

mgr G. Rybarczyk-Jochym

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Podręcznik do WOS dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nowa Era

505/2012/2015;

Wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie

4 osoby realizują rozszerzenie z klasami 2 b i 2d (podręcznik)

Matematyka

mgr Anna Broniarczyk

W. Bobiński, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

Matematyka. Zakres podstawowy. Podręcznik + Ćwiczenia i zadania.

Nowa Era

378/2/2013;

Geografia (rozsz. z kl. 2b,2d)
dr B. Dzięcioł-Kurczoba

P. Czubla, E. Papińska

J.Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat

Geografia dla maturzysty. Cz.1. geografia fizyczna świata. + Zeszyt ćwiczeń

Geografia dla maturzysty. Geografia społeczno-ekonomiczna świata. +  Zeszyt ćwiczeń.

PWN/Nowa Era

 

PWN/Nowa Era

610/1/2012;

 

610/2/2012;

Przyroda

dr B. Dzięcioł-Kurczoba

Podręczniki będą podane we wrześniu – zajęcia łączone z kl. 2b

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr J. Borkowski

B. Boniek, A. Kruczyński

Edukacja dla bezpieczeństwa.

OPERON

409/2012

Podstawy filozofii

Program autorski bez podręcznika: mgr Bogusław Maryniak

 

 

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

WAM

AZ-42-01/1-1

Etyka (z kl. 2b)

Program autorski bez podręcznika: mgr B. Maryniak

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:    II b  (społeczna) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski (rozsz.)

dr Monika Kaźmierczak

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz,

M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 3 + Lustra Świata  Część 4.

WSIP

704/3/2014;

541/4/2013;

j. angielski (rozsz.)

J. Dąbrowska – int.

A. Maryniak – up.

Ch. Latham-Ivoening, C. Oxenden

 

English File, Intermediate Student,s Book – kontynuacja + ćwiczenia. (int.)

English File Advanced (up)

Oxford VP

 

Oxford VP

499/4/2013;

j. francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,

A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Kikosicka

B. Sekulski, N. Drabich

T. Gajownik, C. Serzysko

Infos 2a (I semester) podręcznik z ćwiczeniami

Infos 2b (II semester)

Pearson

451/4/2012/2015;

451/5/2012/2015;

Historia (rozszerzenie)

mgr G. Rybarczyk-Jochym

R. Kulesza, K. Kowalewski

Zrozumieć przeszłość. Część 1 Starożytność i Średniowiecze. Cz. 2 Czasy nowożytne do 1815r..

Nowa Era

2013;

Historia i społeczeństwo (z kl. 2a) mgr R. Przybysz

M. Markowicz, O. Pytlińska i in.

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

WSiP

644/2013;20156;

Matematyka

dr Monika Fabijańczyk

M. Antek, K. Belka, P.Grabowski

M. i E. Kurczab, E. Świda

Prosto do matury 2. Kszt. ogólne w zakresie podstaw.

Matematyka. Zbiór zadań. Klasa 2 Zakres podstawowy

Nowa Era

Pazdro

508/2/2013;

WOS (rozsz.)

mgr G. Rybarczyk-Jochym

A. Janicki, M. Metz, ...

W centrum uwagi. Podręcznik do WOS dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Część  1.

Nowa Era

630/1/2012;

 

Geografia (rozsz. z kl.2a,2d)

dr B. Dzięcioł-Kurczoba

P. Czubla, E. Papińska

J.Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat

Geografia dla maturzysty. Cz.1. Geografia fizyczna świata. + Zeszyt ćwiczeń

Geografia dla maturzysty. Cz. 2 Geografia społeczno-ekonomiczna świata. +  Zeszyt ćwiczeń.

PWN/Nowa Era

PWN/Nowa Era

 

610/1/2012;

610/2/2012;

Matematyka stosowana

dr Monika Fabijańczyk: Program autorski bez podręcznika.

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr J. Borkowski

B. Boniek, A. Kruczyński i in.

Edukacja dla bezpieczeństwa.

OPERON

409/2012;

Przyroda

dr B. Dzięcioł-Kurczoba

Podręczniki będą podane we wrześniu – zajęcia łączone z kl. 2a

 

 

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

WAM

AZ-42-01/1-1

Etyka

Program autorski bez podręcznika: mgr Bogusław Maryniak

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:    II c  (nauk ścisłych) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j.polski

mgr M. Sarnecka-Papis

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 3 + Lustra Świata  Część 4.

WSiP

704/3/2014/15;

541/4/2013;

j. angielski : A. Wachowska/

M. Garcia-Jaworska

 

Podręczniki – kontynuacja ubiegłorocznego

 

 

j.francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,

A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Sawicka-Gralak

B. Sekulski, N. Drabich, …

Infos 2A (sem. 1) – podręcznik z ćwiczeniami

Infos 2B (semester 2) - kontynuacja

Pearson

451/3/2012;

451/4/2012;

Historia i społeczeństwo

dr H. Horbaczewski

M. Markowicz, O. Pytlińska, A Wyroda

HiS. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Rządzący i rządzeni, Europa i świat, Wojny i wojskowość.

WSiP

659/1/2/3/4/2013;

 

Matematyka (rozsz.)

dr A. Rychlewicz

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szk. ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

MATeMAtyka 2 – Zbiór zadań.

MATeMAtyka 2 – Ćwiczenia i zadania.

Nowa Era

360/2/2013/2015;

Matematyka stosowana

dr A. Rychlewicz

 

Program autorski: dr A. Rychlewicz

Informatyka

mgr Katarzyna Jankowska

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu.

WSiP

516/2012/2014;

Informatyka (rozszerzenie)

W. Hermanowski

Ciekawi świata. Informatyka 1, 2 i 3

Operon

474/1/2012;

Fizyka (rozsz. z kl. 2d)

dr Adam Król

M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach i inni

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1. Zakres rozszerzony.

Zamkor/WSiP

548/1/2012/2015;

Biologia (rozsz.)

dr Milena Koprowska

M. Guzik, E. Jastrzębska i in.

 

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony.

 

Nowa Era

564/1/2012/2015;

Chemia (rozsz)

dr R. Stanecka-Badura

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymańska

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

528/1/2012;

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

WAM

AZ-42-1

Etyka

Program autorski: mgr Bogusław Maryniak

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:   II d  (chemii i nauk o życiu) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j.polski

mgr A. Kubiak

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz,

M. Pabisek,

Nowe Lustra świata. Cz. 3 Romantyzm-pozytywizm, Cz. 4 Młoda Polska-XX-lecie międzywojenne. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WSiP

704/3/2014/2015;

541/4/2013/2014;

j. angielski (rozsz.)

J. Dąbrowska – int.

A. Maryniak – up.

T. Falla, P. A. Davies

New Matura Solutions, Upper-Intermediate Students Book. Kontynuacja + ćwiczenia

English File Advansed (up)

Oxford VP

 

Oxford VP

361/4/2013

j.francuski

mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,

A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Kikosicka

B. Sekulski, N. Drabich

T. Gajownik, C. Serzysko

Infos 2a (I semester) podręcznik z ćwiczeniami

Infos 2b (II semester)

Pearson

451/3/2012/2015;

451/4/2012/2015;

Historia i społeczeństwo

dr H. Horbaczewski

M. Markowicz, O. Pytlińska,

A Wyroda

HiS. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Rządzący i rządzeni, Europa i świat, Wojny i wojskowość.

WSiP

659/1/2/3/4/2013;

Informatyka

mgr Katarzyna Jankowska

Z. Nowakowski

Informatyka. Po prostu.

WSiP

516/2012/2014;

Matematyka (rozsz.)

dr W. Karpińska

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

MATeMAtyka 2. Podręcznik. Poziom podstawowy i rozszerzony.

MATeMAtyka 2. Zbiór zadań. Poziom podstawowy i rozszerzony.

MATeMAtyka 2. Ćwiczenia i zadania

Nowa Era

360/2/2013/2015;

Biologia (rozsz.)

dr Milena Koprowska

M. Guzik, E. Jastrzębska,
R. Kozik i in.

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony.

 

Nowa Era

564/1/2012/2015;

Geografia

Jedna osoba – podręczniki tak jak w klasach 2a i 2b

Chemia (rozsz)

dr Aleksandra Szcześniak

M. Litwin, J. Szymońska, Szarota Styka-Wlazło

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony.

+ Zbiór zadań (S. Banaszkiewicz, M. Kołodziejska, E. Megiel, G. Świderska)

Nowa Era

 

Nowa Era

528/1/2012

 

Fizyka (rozszerz. z kl. 2c)

dr A. Król

M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach i inni

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1. Zakres rozszerzony.

Zamkor/WSiP

548/1/2012/2015;

Historia i filozofia medycyny

 

Program autorski: mgr Bogusław Maryniak

 

 

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.

WAM

AZ-42-1

Etyka

Program autorski

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:    III a  (humanistyczna) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j.polski (rozsz.)

dr Piotr Szwed

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz,

M. Pabisek,

Nowe Lustra Świata. Zakres podstawowy  i rozszerzony. Część 4 – kontynuacja i Część 5

WSiP

704/4/2014;

704/5/2014;

Wiedza o kulturze

dr Piotr Szwed

M. Bokiniec i inni

Spotkania z kulturą

Nowa era

449/2012;

j. angielski :

A. Wachowska - int.

A. Maryniak – up.

 

Kontynuacja

Repetytorium do matury rozszerzonej Express publishing

 

Express Publishing

 

j. francuski
mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,

A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr M. Sawicka-Gralak

B. Sekulski, N. Drabich

T. Gajownik

Infos 2b  (kontynuacja

Pearson

451/4/2012;

j. łaciński

mgr Iwona Kolęda

A.Jaworskia, E. Pobiedzińska,

S. Wilczyński

Porta Latina Nova.

PWN

416/2012;

Historia (rozsz.)

mgr Jan Pajor

M. Kopczyński, M. Przybyliński cz. 1; L. Moryksiewicz, M. Przybyliński cz. 2

Poznać przyszłość, zrozumieć dziś. XIX wiek – cz. 1; Dzieje najnowsze – cz. 2

Stentor

656/3/2014;

656/4/2015;

Historia i społeczeństwo (rozsz. z kl. 3b)

mgr Jan Pajor

M. Markowicz, O. Pytlińska …

M. Markowicz, O. Pytlińska …

Historia i Społeczeństwo. Europa i świat.

Historia i Społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

WSiP

WSiP

667/4/2013;

Matematyka

mgr Iwona Szczecińska

M. Antek, K. Belka, P. Grabowski

Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla klas 3 szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Nowa Era

508/3/2014;

Przyroda

mgr Bożena Jabłońska

M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk

Przyroda. Część 2, + karty pracy (biologia/geografia)

Nowa Era

651/1/e/2013;

Podstawy prawa

Program autorski: dr Tomasz Kłos

 

 

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

WAM

AZ-43-01/1-1

Etyka

Program  autorski

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:   III b  (społeczna) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski

mgr Agata Kubiak

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek,

Nowe Lustra Świata. Cz. 5 Współczesność. Zakres podstawowy  i rozszerzony.

WSiP

704/5/2014;

j. angielski

K.Stawińska – inter.

M.Jaworska – up.

M. Rosińska, L. Edwards

Matura 2015. Repetytorium

Kontynuacja

Macmillan

710/2014;

j. francuski
mgr Magdalena Krygier

A.Reboul, A. Boulinquez,

A. Sobczak

Mobile A1

Podręcznik i ćwiczenia

DIDIER

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr M. Sawicka-Gralak

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, C. Serzysko

Infos3a + Infos 2b (kontynuacja). Podręcznik z ćwiczeniami. – kontynuacja.

Pearson

451/5/2012;

Historia (rozsz.)

mgr Mirosław Kaczmarek

M. Kopczyński, M. Przybyliński cz. 1;

L. Moryksiewicz, M. Przybyliński cz. 2

Poznać przyszłość, zrozumieć dziś. XIX wiek –cz. 1; Poznać przyszłość, zrozumieć dziś. Dzieje najnowsze – cz. 2

Stentor

656/3/2014;

656/4/2015;

Historia i społeczeństwo (rozsz. z kl. 3b)

mgr Jan Pajor

M. Markowicz, O. Pytlińska,.. M. Markowicz, O. Pytlińska,..

Historia i Społeczeństwo. Europa i świat.

Historia i Społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

WSiP

WSiP

667/4/2013;

Wiedza o społecz. (rozsz.)

mgr Gabriela Rybarczyk

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi. Podręcznik do wos dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Cz. 3

Nowa Era

630/2/2014

Geografia  (rozsz.)

dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba

B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik

Geografia dla maturzysty. Geografia Polski.

PWN/Nowa Era

610/3/2014;

Przyroda (z kl. 3a)

mgr Bożena Jabłońska

M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk

Przyroda. Część 2, + karty pracy (biologia/geografia)

Nowa Era

651/1/e/2013;

Matematyka

mgr Jacek Człapiński

M. Antek, K. Belka,
P. Grabowski

Prosto do matury 3. Zakres podstawowy.

 

508/3/2014

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

WAM

AZ-43-01/1-1

Etyka

Program autorski: mgr Bogusław Maryniak

 

 

Podstawy prawa

Program autorski: dr Tomasz Kłos

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:   III c  (nauk ścisłych) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j.polski

dr Anna Tomecka-Mirek

Jacek Kopciński, … .

Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura. Zakres podstawowy.

Stentor

498/5/2014;

j. angielski

J. Dąbrowska/A. Wachowska

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler

Longman. Repetytorium maturalne. Poziom rozsz. - kontynuacja.

Longman

723/2014;

j. francuski
mgr Ewa Juraniec

A. Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile 1.  (podręcznik i ćwiczenia)

Didier

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Kikosicka

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, C. Serzysko

Infos 2a. Podręcznik z ćwiczeniami. - kontynuacja

Pearson

451/3/2012;

Historia i społeczeństwo

mgr Robert Przybysz

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda

Historia i Społeczeństwo. Rządzący i rządzeni..

WSiP

667/4/2013;

Biologia

dr Milena Koprowska

F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska

Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura-ROM-u

Nowa Era

564/3/2014;

Chemia (rozsz.)

dr Aleksandra Szcześniak

S. Hejwowska,
R. Marcinkowski, …

Chemia 3. Zakres rozszerzony

Chemia organiczna – zbiór zadań (autorzy j.w.).

Opereon

435/3/2015;

Matematyka (rozsz.)

mgr Anna Broniarczyk

W. Bobiński, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska

Matematyka. Zakres rozszerzony. Podręcznik + zbiór zadań do szk. ponadgimnazjalnej.

Nowa Era

360/3/2014;

Fizyka (rozsz.)

dr Adam Król

M. Fijałkowska, B. Saganowska, J. Salach i inni

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 2 Zakres rozszerzony.

ZamKor/WSiP

548/2/2013;

548/2/2013/2016;

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

WAM

AZ-43-01/1-1

Etyka

Program autorski: mgr Bogusław Maryniak

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy:    III d  (chemii i nauk o życiu) w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot/Nauczyciel

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

j. polski

dr Katarzyna Kaczorowska

W. Bobiński, J. Janus-Sitarz, M. Pabisek

Nowe Lustra Świata. Zakres podstawowy  i rozszerzony. Część 5

WSiP

704/5/2014

j. angielski

J. Dąbrowska/A. Wachowska

C. Oxenden, Ch. Latham-Koening

New English File Advenced Student,s Book - Kontynuacja + ćwiczenia.

Oxford

291/6/2010;

j. francuski
mgr Ewa Juraniec

A. Reboul, A. Boulinquez, A. Sobczak

Mobile 1.  (podręcznik i ćwiczenia)

Didier

588/1/2012;

j. niemiecki

mgr Monika Sawicka-Gralak

B. Sekulski, N. Drabich, J. Gajownik, C. Serzysko

Infos 2b. Podręcznik z ćwiczeniami. - kontynuacja

Pearson

451/5/2012

Historia i społeczeństwo

mgr Robert Przybysz

M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

 

WSiP

667/4/2013;

 

Chemia (rozsz.)

dr R. Stanecka-Badura

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymańska

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

528/2/2013;

Biologia (rozsz.)

dr Milena Koprowska

F. Dubert, M. Jurgowiak, W. Zamachowski i in.

Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony z dostępem do Matura-ROM-u

Nowa Era

564/3/2014;

Matematyka

dr Monika Fabijańczyk

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

Matematyka. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

Matematyka. Zbiór zadań . Klasa 3 Zakres rozszerzony

Pazdro

 

Pazdro

563/3/2014;

Fizyka rozsz.)

dr Adam Król

M. Fijałkowska, B. Saganowska, J. Salach

Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 2 Zakres rozszerzony.

ZamKor/WSiP

548/2/2013;

548/2/2013/2016;

Religia

Z. Marek

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie.

WAM

AZ-43-01/1-1

Etyka

Program autorski

 

 

Ranking PERSPEKTYWY 2018

PLOUŁ  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 znalazło się w gronie najlepszych liceów w Polsce z tytułem
Złotej Szkoły 2018”.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476