Szkoła objęta jest wojewódzkim elektronicznym naborem lodzkie.edu.com.pl

Terminy określa harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zasady rekrutacji i punktację reguluje Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. MEN.

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych i weryfikowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora OświatyOsiągnięcia te muszą być wypisane na świadectwie aby mogły zostać uwzględnione.

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum oraz jego uzupełnienie o świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty należy przesyłać drogą elektroniczną:


Wniosek o przyjęcie:

Należy złożyć w systemie naboru elektronicznego lodzkie.edu.com.pl podpisując go za pomocą profilu zaufanego. W przypadku braku takiej możliwości należy wydrukować z systemu i podpisać dokument, następnie zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie jedynie strony zawierającej podpis oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel (np.: 34567 Kowalski Jan 00165498).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan wniosku w pliku o wielkości do 3MB.

 

Adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. służy wyłącznie do przesyłania wniosków, kopii świadectw oraz wyników egzaminu gimnazjalnego. W razie pytań prosimy o kierowanie ich na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski należy składać od 17 maja tylko w szkole z pierwszej preferencji. Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili.

W przypadku wyboru klasy dwujęzycznej na liście preferencji wniosek należy złożyć do 31 maja do godz. 1500.


Kopia świadectwa:

Przed przesłaniem kopii świadectwa należy bezwzględnie wprowadzić oceny i osiągnięcia do systemu naboru lodzkie.edu.com.pl (Jeśli te dane nie zostały wprowadzone przez szkołę podstawową). Tylko wnioski z poprawnie wprowadzonymi danymi do systemu będą brały udział w rekrutacji.

UWAGA:Prosimy o bardzo uważne wprowadzenie danych i kilkukrotne sprawdzenie, czy wszystkie dane w postaci ocen i osiągnięć zgadzają się ze świadectwem. W ostatnim etapie, po dostarczeniu oryginału świadectwa, w przypadku błędu lub niezgodności z tym świadectwem, kandydat może zostać usunięty z listy i tym samym nie dostać się do żadnej ze wskazanych szkół. Wprowadzone osiągnięcia do systemu muszą być wpisane na świadectwie, prosimy o nieprzysyłanie żadnych dodatkowych dyplomów, zaświadczeń itp. Osiągnięcia, które nie zostały wpisane na świadectwie nie mogą pojawić się w systemie rekrutacji.

 

Świadectwo należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie dwóch stron oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel – świadectwo(np.: 31567 Kowalski Jan 00165498 - świadectwo).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan świadectwa w pliku o wielkości do 3MB.

 

Kopie świadectw należy przesyłać od 25 czerwca. Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili i przesłanie dokumentów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wnioski wraz z otrzymanym świadectwem będą rozpatrywane w kolejności ich zgłoszeń. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaakceptowanie wniosków i osiągnięć oraz niezgłaszanie zapytań w tej kwestii.


Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Przed przesłaniem zaświadczenia należy bezwzględnie wprowadzić wyniki do systemu naboru lodzkie.edu.com.pl (Jeśli te dane nie zostały wprowadzone przez szkołę podstawową). Tylko wnioski z poprawnie wprowadzonymi danymi do systemu będą brały udział w rekrutacji.

Zaświadczenie należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci:

 

Temat wiadomości: Nr_wniosku Nazwisko Imię Pesel – egzamin(np.: 31567 Kowalski Jan 00165498 - egzamin).

Treść: Nie redagujemy treści tylko załączamy zdjęcie lub skan zaświadczenia w pliku o wielkości do 3MB.

 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu należy przesyłać po wprowadzeniu wyników do systemu do 14 lipca do godz. 1500. Prosimy o niezwlekanie z wysyłką emaili.


 

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości przesłania wniosku oraz wymaganych uzupełnień należy je dostarczyć do sekretariatu Liceum. Sekretariat będzie czynny w sprawach złożenia wniosku w dniu 27 maja w godzinach 900-1400 , a w sprawach uzupełnienia o kopię świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 12 lipca 2021r. w godzinach: 900-1400.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych w postaci przedłożenia oryginałów w/w dokumentów odbywać się będzie w dniach: od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. W tym również terminie prosimy o składanie wszelkich innych dokumentów uzupełniających (zaświadczenia, oświadczenia itp.)

Ranking PERSPEKTYWY 2021

Nasze Liceum w corocznym rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw z tytułem „Złotej Szkoły 2021” uplasowało się na 3 miejscu w województwie łódzkim oraz 1 miejscu w województwie łódzkim (21 m. w Polsce) w kategorii Szkół Olimpijskich.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

ul. Pomorska 161
90-236 Łódź

tel. 42 665 56 88

fax. 42 665 50 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 1050000913

Wpłaty na Radę Rodziców
numer konta bankowego:
97 1240 2539 1111 0010 6662 2476