DSC00183.JPG
Strona główna

Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum odbywała się według ogólnych zasad obowiązujących w kraju. W pierwszym roku organizowano dwie klasy pierwsze, każda po 24 uczniów.

- Klasa humanistyczna ? z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugim językiem obcym ? łaciną,

- Klasa matematyczno-przyrodnicza ? z rozszerzonym programem nauczania matematyki, języka angielskiego, geografii i drugim językiem obcym ? językiem niemieckim.

 

Przy rekrutacji uwzględniane były następujące przedmioty:

Klasa humanistyczna ? język polski, język angielski, matematyka, historia,

Klasa matematyczno-przyrodnicza ? język polski, język angielski, matematyka, geografia,

 

O przyjęcie do Liceum ubiegało się 186 gimnazjalistów.

 

W dniu 29 czerwca 2009r. zostały ogłoszone listy przyjętych. Do Liceum zakwalifikowało się 48 uczniów.

 

Po dopełnieniu wszelkich formalności miało miejsce zdejmowanie miary ? dla przygotowania naszych przyszłych mundurków szkolnych.