Strona główna

Konkurs "Wiedzy o Unii Europejskiej"

W dniu 22 lutego o godz. 10:00 rozpocznie się już drugi  finał Konkursu "Wiedzy o Unii Europejskiej", którego organizatorem
jest nasze Liceum, a Patronat Honorowy objęła Eurodeputowana Joanna Skrzydlewska.

REGULAMIN KONKURSU "WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ"

I. Patronat Honorowy i Organizator Konkursu
Patronat Honorowy Konkursu objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska.
Organizatorem Konkursu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego.

II. Cel Konkursu
Konkurs ma na celu pogłębianie wśród licealistów wiedzy o Unii Europejskiej.

III. Adresaci Konkursu
Adresatami Konkursu są uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, IV Liceum
Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi oraz
XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

IV. Przebieg Konkursu
Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się 22 lutego 2011r. /rozpoczęcie o godzinie 10/. Uczniowie udzielają odpowiedzi
na pytania testowe. Wyniki Konkursu ustalane są oddzielnie dla każdego z Liceów. Laureatami Konkursu są zwycięzcy
w poszczególnych Liceach /uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów/. Nagrody otrzymają również
zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych Liceach. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności
miejsc decyduje większa liczba punktów zdobyta za pierwsze, ewentualnie następne pytania.

Podsumowanie Konkursu nastąpi na uroczystości z udziałem Pani Poseł Joanny Skrzydlewskiej.

 

 

Poprzednia edycja konkursu

Organizatorem Konkursu "Wiedzy o Unii Europejskiej" było nasze Liceum, a Patronat Honorowy nad nim objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska. Celem Konkursu było pogłębienie wiedzy o UE wśród licealistów.

Konkurs był jednoetapowy i odbył się dnia 3 marca 2010 r. Udział wzięli w  nim oprócz naszych uczniów, licealiści Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej oraz Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Wyniki zostały ustalone osobno dla każdego z liceów.

I miejsce:
Dominika Iwańska - PLOUŁ, Artur Tim -SLO w Łodzi, Tomasz Szurek -PLOPŁ
(nagroda: wyjazd do Brukseli)

Nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do Brukseli otrzymała nasza koleżanka Anna Szurek.