DRZWI OTWARTE 2016:

  • 14 maja /sobota/
   1000 -1300
  • 21 maja /sobota/
   1000 -1400

Zapraszamy

Wojewódzki Nabór Elektoroniczny

www.lodzkie.edu.com.pl

100_2957.JPG
Strona główna List do gimnazjalistów List do gimnazjalistów

Drodzy kandydaci!

 

Jeśli interesujecie się przedmiotami ścisłymi, to jest to klasa właśnie dla Was. Podstawowym przedmiotem w pakiecie przedmiotów kierunkowych będzie matematyka. Przedmiot ten będzie prowadzony przez nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, pracownikami Wydziału Matematyki i Informatyki, największej w województwie łódzkim i jednej z największych tego typu placówek w kraju. Niektóre cele nauczania matematyki w tej klasie:

 

Cel konieczny:

 • Przygotowanie do matury w zakresie rozszerzonym.

Pozostałe cele (ich realizacja zależeć będzie od zainteresowań i determinacji uczniów)

 • Przekazanie wiedzy matematycznej niezbędnej do realizacji zainteresowań związanych z innymi dziedzinami ścisłymi takimi jak: informatyka, fizyka, chemia, geografia.
 • Sukcesy w konkursach matematycznych, w tym w Olimpiadzie Matematycznej. Z myślą o tych sukcesach nasi nauczyciele pracują już z gimnazjalistami, prowadząc ?olimpijskie? koło matematyczne dla gimnazjalistów. Uczestniczą w nim uczniowie klas II i III a także uczniowie klas I gimnazjów. Będziemy proponowali ciekawe zajęcia pozalekcyjne i, w miarę potrzeb, obozy naukowe.

Do dyspozycji uczniów tej klasy będą laboratoria informatyczne Wydziału Matematyki i Informatyki, laboratoria fizyczne Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, a także laboratoria chemiczne Wydziału Chemii. Jest możliwość korzystania z laboratoriów innych wydziałów i bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej.

(niedługo już Wasi) Matematycy PLOUŁ

Drodzy kandydaci!

Jeśli interesujecie się przedmiotami ścisłymi, to jest to klasa właśnie dla Was. Podstawowym przedmiotem w pakiecie przedmiotów kierunkowych będzie matematyka. Przedmiot ten będzie prowadzony przez nauczycieli Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, pracownikami Wydziału Matematyki i Informatyki, największej w województwie łódzkim i jednej z największych tego typu placówek w kraju. Niektóre cele nauczania matematyki w tej klasie:

Cel konieczny:

 

Pozostałe cele (ich realizacja zależeć będzie od zainteresowań i determinacji uczniów)

 

 

Do dyspozycji uczniów tej klasy będą laboratoria informatyczne Wydziału Matematyki i Informatyki, laboratoria fizyczne Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, a także laboratoria chemiczne Wydziału Chemii. Jest możliwość korzystania z laboratoriów innych wydziałów i bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Drodzy Uczniowie!

Jak wyobrażamy sobie klasę humanistyczną? Zwyczajnie: grupka młodych geniuszy-humanistów z zaciekawieniem patrzących na świat języka, kultury i sztuki, który współtworzą.

 

Dlaczego ?geniuszy?? Ponieważ w każdym człowieku jest coś wyjątkowego, jakiś talent, który czasami wystarczy tylko odkryć.

Dlaczego ?humanistów?? Z uwagi na znawstwo przedmiotów humanistycznych oraz na możliwości samodzielnego odkrywania Prawdy, Dobra oraz Piękna. Ze względu na aksjologiczną wrażliwość i uznanie człowieka za najwyższą wartość, wiarę w ludzkie możliwości i nieustający rozwój osobowości.

Dlaczego ?z zaciekawieniem?? ?Kiedy ciekawość dotyczy poważnych problemów, nazywa się ją żądzą wiedzy? (Marie von Ebner-Eschenbach). Wystarczy niepohamowana ciekawość, by przeobrazić się w odkrywcę i młodego naukowca.

Dlaczego ?współtwórcy świata języka, kultury i sztuki?? Z myśli i języka artyści tworzą sztukę. Przy pomocy tych samych narzędzi każdy człowiek może współtworzyć antroposferę.

 

Przez niespełna trzy lata z wytrwałością będziemy szukać w Was pierwiastków geniuszu, intrygować i stawiać w sytuacjach problemowych, stale zachęcać do krytycznego oglądu oraz tworzenia tekstów szeroko pojętej kultury, a także uwrażliwiać na drugiego człowieka. Rozszerzona matura z języka polskiego zakłada odczytywanie utworów na poziomie idei oraz organizacji tekstu, dlatego też przy ćwiczeniach maturalnych będzie nam przyświecać myśl wieszcza: ?Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa?.

 

Pozostaje nam już tylko zaprosić Was do niezwykłej wędrówki po galerii kultury.

 

(niedługo już Wasi) Poloniści PLOUŁ