Strona główna Rekrutacja

Rekrutacja

PLOUŁ zakończyło rekrutację na rok szkolny 2016/17.

Liceum nie prowadzi rekrutacji uzupełniającej.

 

Informacja dla Kandydatów do klas pierwszych PLOUŁ!

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po uprzednim wprowadzeniu danych do systemu elektronicznego naboru) - następuje od 24 czerwca do 28 czerwca  2015 r., do godz. 1200.

 

Uprzejmie informujemy, iż wstępne listy uczniów zakwalifikowanych do naszego liceum zostaną wywieszone 4 lipca, g. 12:00.

 

Przyjmowanie dokumentów potwierdzających wolę nauki od zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się: od 4 do 11 lipca, godz. 12:00

Szczegółowy harmonogram:

4 lipca (poniedziałek) godz. 12:00 - 15:00

5 lipca (wtorek) godz. 9:00 - 15:00

6,7,8 lipca godz 9:00 - 15:00

11 lipca godz 9:00-12:00

 

Wymagane dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym

- karta zdrowia

- 2 podpisane fotografie


12 lipca o godzinie 12:00 podana zostanie ostateczna lista uczniów przyjętych do PLOUŁ.


5 lipca istnieje możliwość zakupu stroju szkolnego w cenie 227 zł (marynarka/ żakiet, krawat, znaczek z logo PLOUŁ, naszywka na strój do w-f) oraz wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na wyjazd integracyjny klas pierwszych (wyjazd: 7-9 września 2016 r.)

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Szkoła objęta jest wojewódzkim elektronicznym naborem lodzkie.edu.com.pl


Terminy i zasady rekrutacji reguluje ZARZĄDZENIE Nr 4 / 2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych i weryfikowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 98 / 2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną utworzone cztery oddziały:

 

 

1A - klasa nauk humanistycznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i języka łacińskiego oraz historii*, geografii* (jeden przedmiot do wyboru)*

 

1B - klasa nauk społecznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego oraz historii*, geografii*, wos* (dwa przedmioty do wyboru)*

 

1C - klasa nauk ścisłych

z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz fizyki*, informatyki*, chemii*, biologii*  (dwa przedmioty do wyboru)*

 

1D - klasa chemii i nauk o życiu

prowadzona we współpracy UŁ z UM z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz chemii*, biologii*, geografii*, fizyki* (dwa przedmioty do wyboru)*

 

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

We wszystkich oddziałach realizujemy poszerzony program z języka angielskiego oraz jako drugi język nowożytny język francuski albo język niemiecki (do wyboru).


Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

 


 
Więcej artykułów…