DRZWI OTWARTE 2016:

  • 14 maja /sobota/
   1000 -1300
  • 21 maja /sobota/
   1000 -1400

Zapraszamy

Wojewódzki Nabór Elektoroniczny

www.lodzkie.edu.com.pl

DSC00180.JPG
Strona główna Rekrutacja

Informacja dla Kandydatów do klas pierwszych PLOUŁ!

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po uprzednim wprowadzeniu danych do systemu elektronicznego naboru) - następuje od 24 czerwca do 28 czerwca  2015 r., do godz. 1200.

 

Uprzejmie informujemy, iż wstępne listy uczniów zakwalifikowanych do naszego liceum zostaną wywieszone 4 lipca, g. 12:00.

 

Przyjmowanie dokumentów potwierdzających wolę nauki od zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się: od 4 do 11 lipca, godz. 12:00

Szczegółowy harmonogram:

4 lipca (poniedziałek) godz. 12:00 - 15:00

5 lipca (wtorek) godz. 9:00 - 15:00

6,7,8 lipca godz 9:00 - 15:00

11 lipca godz 9:00-12:00

 

Wymagane dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym

- karta zdrowia

- 2 podpisane fotografie


12 lipca o godzinie 13:00 podana zostanie ostateczna lista uczniów przyjętych do PLOUŁ.


5 lipca istnieje możliwość zakupu stroju szkolnego w cenie 227 zł (marynarka/ żakiet, krawat, znaczek z logo PLOUŁ, naszywka na strój do w-f) oraz wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na wyjazd integracyjny klas pierwszych (wyjazd: 7-9 września 2016 r.)

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Szkoła objęta jest wojewódzkim elektronicznym naborem lodzkie.edu.com.pl


Terminy i zasady rekrutacji reguluje ZARZĄDZENIE Nr 4 / 2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r.

 

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych oraz dyscyplin sportowych punktowanych i weryfikowanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 98 / 2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną utworzone cztery oddziały:

 

 

1A - klasa nauk humanistycznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i języka łacińskiego oraz historii*, geografii* (jeden przedmiot do wyboru)*

 

1B - klasa nauk społecznych

z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego oraz historii*, geografii*, wos* (dwa przedmioty do wyboru)*

 

1C - klasa nauk ścisłych

z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz fizyki*, informatyki*, chemii*, biologii*  (dwa przedmioty do wyboru)*

 

1D - klasa chemii i nauk o życiu

prowadzona we współpracy UŁ z UM z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz chemii*, biologii*, geografii*, fizyki* (dwa przedmioty do wyboru)*

 

 

* Wybór przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej !

We wszystkich oddziałach realizujemy poszerzony program z języka angielskiego oraz jako drugi język nowożytny język francuski albo język niemiecki (do wyboru).


Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

1A - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1B - język polski, matematyka, język angielski, historia/geografia (do wyboru).

1C - język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

 


 

Ważne terminy

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty bezpośrednio w sekretariacie PLO UŁ w terminie 1 – 22 czerwca 2016 r. do godz. 12.00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wydrukowany z systemu – 1 egzemplarz podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz ucznia
 2. oświadczenia i zaświadczenia potwierdzające spełnienie ewentualnych kryteriów art. 20c ust.2 UoSo

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po uprzednim wprowadzeniu danych do systemu elektronicznego naboru) - od 24 czerwca do 28 czerwca  2015 r., do godz. 1200.

 

Dnia 04 lipca 2016 r. do godziny 12.00 opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych kandydatów do szkoły.

 

Złożenie przez rodziców kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jako potwierdzenie woli nauki w naszej szkole odbywać się będzie od 4 lipca od godz. 12.00 do 11 lipca 2016 r. do godz. 12.00

 

Ogłoszenie listy ostatecznej nastąpi 12 lipca o godz. 12.00.